location_on

Hjortvägen 1, 352 45 Växjö

Hjortvägen 1, Växjö

call

0470 - 73 81 80

Arbetslivsinriktade insatser

 

Företag med friska och välmående medarbetare presterar bättre. Medarbetares levnadsvanor har stor påverkan på verksamheten. Insatser på individnivå såväl som på arbetsplatsnivå är något som alla vinner på, både individ och organisation.

 

Andra tjänster vi kan hjälpa er med: 

 

 

Vår vision är att erbjuda rätt vård i rätt tid till hela människan genom hela arbetslivet