”Arbetsmiljö och arbetshälsa har alltid varit viktiga frågor för mig. Därför är jag väldigt glad att få jobba med just företagshälsovård. Som företagssköterska hoppas jag kunna arbeta med att skapa förutsättningar för ett hållbart, hälsosamt och glädjefyllt arbetsliv.”

Emelie Andersson är utbildad sjuksköterska via Lunds universitet. Större delen av yrkeslivet har hon arbetat på kirurgikliniken vid Länssjukhuset i Halmstad. Med siktet inställt mot företagshälsovård påbörjade hon hösten 2020 en utbildning i arbetshälsovetenskap via Gävle Högskola och har nu landat på Växjö Hälsoforum.

”Under tiden jag gjorde min vidareutbildning längtade jag tillbaka till arbetslivets sociala gemenskap och möten med människor. Jag är väldigt glad över och spänd inför att få träffa patienter och kunder igen.”