Växjöhälsan vårdcentral

                                  

Växjöhälsan vårdcentral

 

Med anledning av coronavirus

Har du förkylningssymtom: hosta, snuva eller feber ber vi dig ringa och avboka planerade besök till vårdcentralen.

0470-73 81 80

Är du i behov av medicinsk vård hjälper vi dig i första hand via telefon eller videosamtal. 

Besök för personer 70 år och äldre

Vi fortsätter vara försikiga med fysiska besök och använder i första hand kontakt via telefon. När provtagning och/eller undersökning behövs löser vi det tillsammans på bästa sätt.

Provtagning under pågående infektion.

Vid luftvägsbesvär eller förlust av smak och/eller lukt kan prov tas för att påvisa eventuell Covid-19. För ett säkert resultat ska du ha haft symtom minst ett dygn och som mest en vecka. Ring 0470-73 81 80 så hjälper vi dig.

Antikroppstest

Antikroppstest är ett blodprov som visar om du tidigare haft Covid-19. Provet tas när du är frisk, minst två veckor efter din senaste infektion för att antikroppar ska ha hunnit bildas. Provet kan tas oavsett ålder, kostar 200 kr, ingår inte i högkostnadsskyddet och reseersättning utgår inte.