Växjöhälsan vårdcentral

Växjöhälsan vårdcentral

Vi eftersträvar god tillgänglighet och en vård med hög kvallitet. Vårt bolag är en ekonomisk förening där det inte sker
några några vinstuttag. Syftet med bolaget är att erbjuda bästa möjliga vård och de eventuella vinster som blir används
för att utveckla verksamheten. Vår ambition är att möta hela människan genom hela livet och är stolta över att kunna
erbjuda en personalgrupp med hög kompetens och lång erfarenhet:

 
  • Specialistläkare (anställda hos oss, många års erfarenhet inom allmänmedicin, flerspråkiga)
  • Distriktssköterskor (specialistkompetens inom diabetes, inkontinens, demens, Astma/KOL, rökavvänjning)
  • Sjukgymnaster (kompetens inom smärtlindring, träning, ergonomi, basal kroppskännedom, rörelseanalys och
    manuella tekniker)
  • Samtalsterapeuter/Psykolog (inriktning KBT, stressterapi, sorg och krisbearbetning)
  • Rehabkoordinator (sjukgymnast som samordnar rehabiliteringsarbetet på vårdcentralen)

 

 

Växjöhälsan vill stå för trygghet, bred kompetens och kontinuitet - vi vill vara vårdcentralen som tar hand om dig och din familj med stort hjärta!

Växjöhälsan har omkring 4000 listade patienter. För att lista dig kan du logga in på 1177.se E-tjänster och välja
Växjöhälsan eller komma förbi och fylla i en blankett. 

För att se resultat i patient och brukarundersökningar klicka här