SICKAN
- ett verktyg för Sjuk- och friskanmälan 

 Verktyget ger en enkel hantering av sjuk- och friskanmälan och anmälan om VAB samt en återkoppling till arbetsplatsen. Detta ger företaget möjlighet att planera behov av ersättare genom avisering i realtid om frånvaroanmälan via e-post och/eller SMS till chef/arbetsledaren. Vi gör uppföljning av sjukfrånvaron och påminner om läkarintyg.

Den anställde kan när som helst på dygnet sjuk- och friskanmäla sig till Sickan per telefon, vilket sedan förmedlas till arbetsledare via e-post eller SMS. Den anställde får kvalificerad medicinsk rådgivning av företagssköterska på Hälsoforum och varje samtal journalförs.