Friskare och säkrare arbetsliv

HELHETSLÖSNINGAR FÖR ER VERKSAMHET

Hälsoforum erbjuder:
- Främjande
- Förebyggande 
- Rehabilitering
- Utbildning
 

Ökad trivsel, effektivitet och lönsamhet
Vi vill medverka till att utveckla hälsofrämjande och produktiva arbetsförhållanden. En förbättrad arbetsmiljö ger ökad trivsel, effektivitet och lönsamhet för en hållbar organisation. 

Med vår gemensamma kunskap och erfarenhet vill vi medverka till att investering i hälsa har goda effekter för verksamheten och individen.

Vi fångar kundens unika behov på arbetsplatserna och ger stöd för att skapa långsiktighet och hållbara organisationer.

Hälsoforums framgång bygger på vår värdegrund med närhet, kontinuerlig långsiktighet och förståelse för kundens förutsättningar.