Hjälp vid beroende

– ”Jag är alkoholist”. Tre ord. Tre korta ord som kan vara tuffa att både uttala och bekänna
för sig själv eller för någon i sin närmsta omgivning. Men att ta modet att
öppna upp sig kan vara starten på hjälp.

Hälsoforum samarbetar med Nämndemansgården vilket möjliggör snabb, beprövad och professionell hjälp.

– Vid en beroendeproblematik är det inte ovanligt att vi under långtid levt i självförnekelse, säger Anna Stavréus, behandlare på Nämndemansgården. Vi hittar ständiga ursäkter för att fira eller ha fest. Oavsett veckodag korkas flaskan upp. För att sedan nästa dag vara på jobbet igen. Fortgår det under en längre tid kan risken finnas för att ha utvecklat ett alkoholproblem eller alkoholberoende, som behöver behandlas.

– Ibland drabbar livet oss hårt. Vid till exempel dödsfall, skilsmässa, sjukdom, ekonomiska bekymmer, ångestproblematik eller hård press, bland annat på arbetet, förklarar Anna. Då kan alkohol bli en tröst, en ventil och ett medel för att orka.

Varningssignaler finns där i regel. Humörssvängningar, korttidsfrånvaro, mörkande, gå tidigare, lögner och förnekelser. Alkoholmissbruket orsakar stort lidande hos personen, anhöriga och för arbetsgivaren.

– Vi vet att ju tidigare man agerar desto mindre blir konsekvenserna på nära relationer och arbete, konstaterar Anna Stavréus. 

– En bedömning och kartläggning är ett första steg för att kunna föreslå rätt insats. Att få hjälp med och göra en livsstilförändring, hitta sig själv igen, att få klart för sig hur ett vanligt liv ser ut och utforma en handlingsplan där öppenheten involverar anhöriga, medberoende och arbetsgivaren är nödvändig.  Men det viktigaste målet är att varje individ upplever sig ha fått ett bättre liv – i frihet från beroende.


Anna Stavréus.