Växjöhälsan vårdcentral

                                                                                              

Nyhetsarkiv »

Prov- och röntgensvar

2020-06-18

Så här informerar Växjöhälsan om dina svar på prover och röntgenundersökningar:

 

Vi ber dig att gå in på 1177 e-tjänster för att läsa den journalanteckning som läkaren/sjuksköterskan skriver angående dina prov- och röntgensvar. Vårt mål är att du ska ha tillgång till informationen inom 2 veckor.

När dina svar leder till en åtgärd, till exempel kompletterande provtagning eller justering av din medicin, kommer läkaren/sjuksköterskan att skriva ett brev alternativt ringa till dig. Du kan också se denna information i journalen på 1177 e-tjänster.

 

För att logga in på 1177 e-tjänster behöver du BankID, Mobilt BankID, Telia e-legitimation, Freja eID Plus eller Foreign eID.

Saknar du möjlighet att legitimera dig digitalt eller vill du bli visad hur du kommer till din journal på 1177 e-tjänster be personalen om hjälp här på Växjöhälsan.