Nyhetsarkiv »

Föreläsningar och gruppaktiviteter på Vårdcentralen

2020-03-17

På grund av Coronavirus är alla föreläsningar och gruppaktiviteter inställda.

Är du intresserad av att veta mer om sömnproblem, ångest eller depression?
Då är du välkommen att anmäla dig till våra föreläsningar i vår.

Anmälan görs i receptionen eller till din vårdkontakt på Växjöhälsan då det är begränsat antal platser.

Uteblivet besök debiteras.


Föreläsningar på Växjöhälsan

Sömn

Föreläsning om sömnens betydelse och hur sömnen fungerar. Vi ger råd och konkreta verktyg för att på egen hand komma till rätta med sömnproblem. Dessa verktyg är baserade på KBT.

Föreläsare: Sjukgymnast Pia Hancke & Beteendevetare/kbt-terapeut Elin Lundqvist

Ångest

Ångest är mycket vanligt och något de flesta människor någon gång upplever i sina liv. Oftast känns det väldigt obehagligt och skrämmande. I den här föreläsningen förklarar vi vad som händer i kroppen när man har ångest och vad som gör att den utvecklas och vidmakthålls. Vi berättar hur man kan förändra upplevelsen av ångest med nya förhållningssätt och ger konkreta verktyg för att hantera ångest. Dessa verktyg baseras på KBT. 

Föreläsare: Psykolog Gabriella Widlund & Beteendevetare/kbt-terapeut Elin Lundqvist

Depression

Här förklarar vi med ett psykologiskt perspektiv hur en depression kan utvecklas och vilka symtom som finns vid depression. Vi berättar också om den psykologiska metod som har bäst vetenskaplig förankring för behandling av depression, metoden kallas för beteendeaktivering och har sitt ursprung i KBT. 

Föreläsare: Psykolog Gabriella Widlund & Beteendevetare/kbt-terapeut Elin Lundqvist

Smärta

Smärta hindrar oss från rörelse samtidigt som inaktivitet förvärrar smärtan. Vad kan vi göra själva för att bryta denna onda cirkel. Under föreläsningen ges en enkel förklaring till vad som händer i kroppen och mentalt vid smärta och hur stress, tankar och känslor påverkar smärtan. Hur påverkas förloppet av om vi är aktiva respektive inaktiva vid smärta.

Föreläsare: Sjukgymnast Pia Hancke

IBS (Irritable bowel syndrome)

IBS är en vanlig folksjukdom som innebär ökad känslighet i hela matspjälkningskanalen och leder ofta till lidande och begränsningar i vardagen.  I den här föreläsningen går vi igenom vad IBS är och hur behandlingen ser ut. Vi kommer att förklara vanliga psykologiska mekanismer vid IBS. Dessutom kommer du att få konkreta råd för att minska stress och oro kopplat till IBS och dessa verktyg är baserade på KBT.

Föreläsare: Läkare Brendan Brouwer & Beteendevetare/kbt-terapeut Elin Lundqvist

Gruppaktiviteter på Växjöhälsan

Stavgång

Vi tränar styrka, lite kondition, balans och rörlighet i grupp ute i naturen med hjälp av enklare träningsredskap. Syftet med träningen är att du trots dina besvär ska våga röra på dig, känna rörelseglädje och få uppleva de positiva effekter som träning har för både kropp och själ.

Gruppledare: Sjukgymnast Maria Stjernqvist & Undersköterska Maria Lundin

Basal kroppskännedom

Basal Kroppskännedom är en helhetsorienterad behandlingsmetod med kroppen som utgångspunkt. Målet är att stärka det friska för förbättrad hälsa och självkänsla. Genom enkla övningar skapas en balanserad hållning, frihet i andning och en medveten närvaro. Kroppskännedom är en vanlig behandlingsmetod vid stressrelaterade besvär, olika smärttillstånd och vid ångest eller depressiva tillstånd.

Gruppledare: Sjukgymnast Pia Hancke